Křemen

Křišťál

Křemen je minerál, který tvoří základ dalším odrůdám a minerálům, které známe jako achát, onyx, chalcedon, křišťál, tygří oko a spousta dalších. Název křemen vznikl ze slova “ker”, které má spojitost se slovem křesat. Můžeme však vycházet i ze slova quartz pocházející z německého slova quarz, což znamená tvrdý. Mezi křemeny patří železité křemeny, různé typy rohovců, silicifikované rostlinné i živočišné zbytky, sicility, jaspility atd. Známe křemeny s efektem oka, křemeny s vrostlicemi, křemeny s uzavřeninami atd. 

Křemeny mají různé barvy, od červené, oranžové, žluté, hnědé, přes béžovou či šedou, a najdeme i křemeny vícebarevné. Jsou neprůhledné, ale jejich odrůdy mohou být průhledné i průsvitné. Lom mají nerovný a lasturnatý a jejich tvrdost je proměnlivá, podle toho, jaké křemen obsahuje příměsi. Nejvyšší tvrdost bývá 7. 

barevny kremen

Z křemenů a jejich odrůd se tvoří různé drobné plastiky, mozaiky, kabošony a ozdobné předměty. Některé typy se vypalují nebo vystavují slunečním paprskům, aby se zlepšila jejich barevnost a výraznost zbarvení. Jsou ale také běžnou součástí stavebních hmot, písku a štěrku. Jemné křemičité písky se využívají ve sklářství, v keramickém průmyslu a v hutnictví.

Vhodný pro znamení

Křemen je v astrologii připisován všem znamením, protože jeho účinky a využití jsou univerzální. Jeho odrůdy už jsou však spojovány s různými znameními, podle jejich složení a účinků. Křemen jako takový se váže k základní čakře a k čakře srdce, ale opět se dá využít pro všechny čakry. Podporuje vitalitu a duševní rovnováhu. 

Účinky a vlastnosti

Křemeny mají různé odrůdy, přičemž každá se může svými účinky lišit, podle toho, jaké obsahuje příměsi. Pokud vás zajímají jednotlivé odrůdy křemene, podívejte se na naše další texty, kde se věnujeme některým z nich. 

Mléčný křemen je označován jako kámen stability, čisté krásy a harmonie. Doporučuje se k meditaci ve chvíli, kdy potřebujete v sobě najít vnitřní klid. Je vhodný jak pro fyzickou, tak duševní očistu. Pomáhá odstranit únavu a vytváří hormon štěstí – endorfin. 

Křemen využíván k aktivaci krevního oběhu, nastartování správné činnosti srdce, posiluje plíce a čistí krev od tuků. Dále posiluje žaludek, střeva, játra i ledviny. 

Historie

Křemeny a křemenné hmoty se objevovaly jako materiál k výrobě různých ozdobných i užitkových předmětů již od pravěku. Někdy jim byly regionálně dávány i speciální názvy. Využívaly se k výrobě různých plastik, obkladů, bižuterie i galanterního zboží, což jim v podstatě zůstalo až dodnes.

Raritou je středověk, kdy se bezbarvá čirá odrůda křemene – křišťál – využívala k výrobě věšteckých koulí.  

Zajímavost

Křemen obecný se dá poměrně jednoduše najít v různých náplavách v korytech potoků a řek jako menší valounky. Někdy se vyskytuje i jako tzv. “jalovina” v rudných žilách. Mléčný křemen je nerost, jehož bílou barvu tvoří vzduchové bublinky zakalující jeho čistotu. V přírodě jej můžete najít často, a tak si jej snadno můžete nasbírat a čerpat z něj energii.  

Kde se křemeny vyskytují

Pojďme se nyní podívat, kde se křemeny a křemenné hmoty vyskytují, nebo kde byly a jsou nacházeny. Vzhledem k tomu, že křemen a jeho odrůdy jsou k nalezení prakticky po celém světě, rozdělíme si náš přehled na jednotlivé druhy. 

cisty-kremen

Železité křemeny

Železité křemeny jsou k nalezení v mnoha zemích. Nejvíce se vyskytují v Brazílii, Austrálii, Indii, na Ukrajině, v Kazachstánu i v Rusku, kde se z nich vyráběly ozdobné předměty, které někdy dosahovaly skutečně velkých rozměrů. Byly a jsou tam využívány i jako obklady nebo součást mozaikových obrazů. Železité křemeny se nacházejí i v České republice. 

Rohovce

Rohovce byly nacházeny – a na některých místech se vyskytují stále – např. v Polsku, Německu, Libyi, Austrálii nebo na Kubě. 

Mléčný křemen

Odrůda mléčného křemene se nachází na Sibiři, kde se objevují opravdu velké krystaly. Nachází se ale i v Brazílii, Alpách, USA, Namibii nebo na Madagaskaru. 

Vláknitý křemen

Vláknitým křemenům, mezi které patří tygří oko, sokolí oko nebo kočičí oko, už jsme se věnovali podrobně přímo v části věnované prvnímu jmenovanému kameni – tygřímu oku. Pojďme si tedy alespoň stručně shrnout, kde se tyto křemeny nachází. Kočičí oko pochází především ze Srí Lanky, Indie a Brazílie. Tygří oko pak nejváíce nalézáme v Jižní Africe, kde se nachází v poměrně tenkých destičkách spolu s dalším druhem – sokolím okem. Vláknité křemeny se ale vyskytují i v Austrálii nebo v USA. 

Křemeny s uzavřeninami

Křemeny s uzavřeninami se vyskytují převážně na Madagaskaru, v Brazílii, Jižní Africe, Indii, na Srí Lance, a dále v Německu a ve Švýcarsku. 

Křemeny s vrostlicemi

Křemeny s vrostlicemi jsou velmi vyhledávané a krásné. Mohou se vyskytovat v mnoha barvách, které se mění podle jeho inkluzí. Vrostlice mohou být pevné, kapalné i plynné. Někdy sledují růstové plochy krystalů, tzv. fantomy. Vrostlice mohou tvořit v křemeni různobarevné třpytivé odlesky, které nazýváme avantuzirazí. 

Křemeny s inkluzemi rutilu, které bývají označovány jako Amorovy šípy, se nachází v Brazílii, Itálii, Rakousku a Švýcarsku. Dále byly nalezeny v Austrálii, v Rusku a na Madagaskaru. 

Někdy jsou v základní hmotě – křišťálu – inkluze jehliček goethitu. Ty se nachází v Mexiku, USA, Německu a v Čechách. 

Vzácnější jsou pak vrostlice pyroluzitu – ty byly nalezeny v Mexiku, dumortieritu – nalezeny v Arizoně, hübneritu – v Peru, USA, pyritu – v Brazílii, helvínu a cosalitu – v Kazachstánu, hematitu či zlata – v Kalifornii a USA. 

Mezi další druhy patří křemeny, které v sobě mají inkluze jemně šupinkových minerálů vytvářejících efekt zvaný avanturizace. Tyto křemeny se jmenují aventuríny a my jsme jim rovněž věnovali samostatnou kapitolu. Zmíníme tedy jen to, že se nachází v Indii, Rusku, Brazílii, Německu, Rakousku, Španělsku i ve Finsku.

Zbarvení

Křemen je bílý, mléčný nebo bezbarvý kámen. Podle jeho příměsí a odrůd však může dosahovat různé barevnosti, od žluté, oranžové, hnědé, až po fialovou. Na jednotlivé odrůdy křemene a jejich barevnost včetně jejich specifických vlastností, využití a výskytu se podíváme níže. 

Mléčný křemen

Mléčný křemen by se dal řadit mezi křemeny s uzavřeninami. Jeho typicky bílá, nebo také mléčná barva, vzniká z uzavřenin v podobě plynných a kapalných bublin. Stupeň syté mléčné barvy pak závisí na počtu těchto bublin a na jejich velikosti. Krystaly mléčného křemene tvoří většinou šestiboké hranoly s pyramidálním zakončením. Někdy dochází k záměně tohoto kamene s opálem – to když je vybroušen či vyleštěn do tvaru čočkovce. Někdy se vyskytuje i ve větších blokových zónách a křemenných jádrech pegmatitů, ale i v samostatných křemenných žilách. 

Ametyst

Ametysty mají na tomto webu svou samostatnou část. Poznáte je podle typicky fialové barvy, ale obchodníci často využívají změny jejich barvy pomocí zahřátí. Pak se jejich barva mění na žlutou až žlutooranžovou a kámen se dá snadno zaměnit s za citrín nebo ametrín. 

Ametysty často vyplňují dutiny ve vulkanických horninách, kde mohou tvořit souvislou výplň. Prizmatické a žezlové ametysty se mohou objevovat v hydrotermálních žilách a pegmatitech. Ametyst je oblíbený kámen ve šperkařství a využívá se často i k harmonizaci domácího prostoru nebo při meditaci. 

Záhněda

Záhněda jsou křemeny kouřové a hnědé barvy. Jejich barva je tvořena malou přítomností hliníku ve struktuře a vzniká nejspíš až dlouho po vykrystalizování křemene vlivem přirozené radiace. Zajímavostí je, že pokud bezbarvý křemen ozáříte, může změnit barvu na hnědavě šedou. Podle toho odborníci usuzují, že záhněda mohla vzniknout přírodní radiací uvnitř Země. 

Záhněda tvoří krystaly šestibokých hranolů s pyramidálním zakončením, ve kterých mohou být přítomny uzavřeniny rutilu. 

Pokud chcete záhnědu pořídit, buďte obezřetní. Často se stává, že kouřově hnědé křemeny na trhu nejsou záhněda, ale ozářený křišťál. Záhněda se nachází v Brazílii, Coloradu, ve švýcarských Alpách nebo na Madagaskaru. 

Morion

Morion je méně známý druh záhnědy. Tyto kameny jsou hodně tmavé, neprůhledné a někdy zbarvené až do černa. Přírodní moriony jsou však vzácné a objevují se v pegmatitech, např. v Coloradu, Rusku nebo v Mongolsku. 

Růženín

Růženín je další odrůdou křemene, který má – jak už napovídá název – růžovou barvu. Běžný růženín se nejvíce vyskytuje v jádrech pegmatitu. Jeho zbarvení má nejspíš na svědomí drobné množství titanu. Krystaly růženínu jsou poměrně vzácné a zpravidla se vyskytují jako celistvé kusy, které se vyřezávají či leští do tvaru čočkovce. Růženín je většinou zakalený nebo popraskaný. Průhledný se objevuje jen vzácně. Nejvíce růženínů v současné době produkuje Brazílie, ale nejkrásnější a nejkvalitnější pochází z Madagaskaru. 

Citrín

Citrín je další odrůda křemene, která má barvu žlutou až žlutooranžovou. Ta je způsobena přítomností železa. Díky svému zbarvení také tento kámen dostal svůj název – citrín – od slova citron, tedy žlutý jako citron. Přírodní citrín je většinou bledě žlutý, ale vyskytuje se poměrně vzácně. Většina citrínů na trhu je tvořena uměle – zahříváním ametystu – viz. výše. Nejběžnější jsou citríny s typickou žlutooranžovou barvou, což jsou ve skutečnosti ametystové geody pocházející z Brazílie. Takovou barvu čistě přírodní citríny obvykle nemívají. 

Křišťál

Nejrozšířenější odrůdou křemene je křišťál. Je bezbarvý, průhledný a jedná se o nejběžnější nerost v zemské kůře. Krystaly křišťálu se nachází jako bezbarvé hexagonální hranoly s pyramidálním zakončením a podélným svislým rýhováním. Jejich lom je lasturnatý. Zajímavostí je, že jeho název pochází z řeckého slova krustallos, tedy led. V minulosti se lidé domnívali, že se jedná o led stvořený bohy. Od středověku se z křišťálu vyráběly křišťálové koule využívané k předpovídání budoucnosti. Dnes se křišťál využívá k výrobě lamp a čoček. 

Chalcedon

Chalcedon je odrůda křemene typická svou bílou, šedou či šedomodrou barvou. Vzácně se může objevit ještě i v jiném zbarvení. Chalcedon je průsvitný, ale může se objevit i neprůhledná bílá odrůda nazývaná kašolong. Má nerovný lasturnatý lom a jeho tvrdost je 6,5 – 7. 

Chalcedon je poměrně běžný kámen, který se využívá hlavně pro galanterní výrobu. Některé krásně zbarvené kameny se mohou brousit do faset. Chalcedon je známý ze všech zemí světa, ale významné jsou už dlouhá staletí chalcedony z Indie. Běžné jsou i chalcedony na Arabském poloostrově, v Iráku, v USA, Kanadě, Mexiku, Brazílii i v Uruguayi. Dále je můžete najít na Islandu, v Austrálii, Maroku, Egyptě a v mnoha dalších zemích. 

Chalcedon je kámen zajímavý sám o sobě. Vyskytují se ale i jeho další odrůdy, které jsou známější a často i více využívané – achát, onyx, karneol, sardonyx, chryzopras, jaspis, heliotrop a plasma. 

Zdroj:

Rudolf Ďuďa, Luboš Rejl – Svět drahých kamenů, Praha 206, str. 66 – 79, 92 – 93, 102 – 103.

Cally Hallová – Drahé kameny. Příroda v kostce, Praha 2005, str. 81 – 93.

5/5 - (Počet hodnocení: 3)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *